Gizlilik Politikası

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, aramizdakioyuncu.com, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

1-Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

2-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

3-Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız,
yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

4-Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere [email protected] üzerinden veya 537 058 51 50 numaralı telefon ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

5-Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik

5. Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin aramizdakioyuncu.com (ARMOYU) kullanıcı sözleşmesi/gizlilik politikasına aykırı olduğu durumlarda kullanıcıya bildirilmeksizin:
5.1. içeriğin kaldırılması.
5.2. hesabın kapatılması.
5.3. hesabın askıya alınması.
5.4. adli merci ve kolluk kuvvetlerine başvurma (gerekli görülür ise).
işlemlerinden birisi veya birden fazlası gerçekleştirilir.

6. Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin hizmetlerimize aykırı olduğu durumlarda içeriğin:
6.1. amacına aykırı hizmet etmesi.
6.2. haksız kazanç sağlaması.
6.3. yasa dışı faaliyetlerde bulunması.
6.4. izinsiz finansal faaliyetlerde bulunması.
6.5. çocukların tehlikeye atılması.
6.6. gerçek parayla kumar oynama/yarışma da bulunması.
6.7. uygunsuz/müstehcen görsel/metin bulunması.

7. Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin fikri mülkiyet haklarının ihlali.

8. Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin kimliğe bürünme, kullanıcıyı aldatma gibi girişimlerde.

5. maddenin alt maddelerinden birisi veya birden fazlası (gerekli görülür ise) gerçekleştirilir.

9. Kullanıcı olarak içeriğin aramizdakioyuncu.com (ARMOYU) kullanıcı sözleşmesi/gizlilik politikasına aykırı olduğu durumlarda:
9.1. İçeriği bildirme.
9.2. Kullanıcıyı bildirme.
9.3. Profili bildirme.
gibi işlemlerden lütfen kaçınmayınız.

10. Kullanıcı olarak 5. maddenin alt maddelerinde yazan işlemlerden bir veya birden fazlasının hesabınıza veya içeriğinize uygulandığı durumlarda itiraz etmek için lütfen gerekli iletişimleri kurmaktan çekinmeyiniz.

11. İtiraz nasıl işler:
11.1. Kullanıcı olarak yaptırımlara itiraz ettiğinizde moderasyon ekibimiz tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, yaptırımların kaldırılması/geri çekilmesi işlemleri (gerekli görülür ise) gerçekleştirilir.
İletişim/Destek/Bildirim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.


web: aramizdakioyuncu.com
mail: [email protected]
telefon: +90 537 058 51 50
Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Mevcut Oyuncu Sayımız
1513
Haberler
Fatsa'da Türk Halk Müziği konseri yapıldı.
The Witcher 3 Patch 4.01 Güncellemesi
Bu aramizdakioyuncu.com platformun Tüm Hakları Saklıdır. [email protected] +905370585150